link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Doneren

Doneren

De parochie en de kerk hebben een bijzondere plaats in het leven van vele mensen. Bijzondere vieringen zoals een doopsel, een huwelijk of een uitvaart maken een onuitwisbare indruk. Maar ook buiten het kerkgebouw vindt het pastoraat plaats.

Met uw kerkbijdrage ondersteunt u al deze activiteiten en helpt u om het kerkgebouw te behouden en het pastoraat te waarborgen. Jaarlijks neemt de parochie deel aan de actie Kerkbalans. Dat is een landelijke actie die steeds in januari wordt gehouden en die gedragen wordt door verschillende kerkgenoot­schappen in Nederland. U ziet jaarlijks het foldermateriaal in uw kerk en uw brievenbus. De opbrengsten zijn voor uw eigen parochie, maar het promotiemateriaal is algemeen. Velen van u nemen deel aan deze actie gezinsbijdrage of kerkbijdrage.

Natuurlijk kunt u ook incidenteel doneren. Misschien bent u vergeten om een bijdrage te geven toen uw kindje werd gedoopt (we hebben hiervoor geen vastgestelde bedragen zoals bijvoorbeeld wel bij een huwelijk). U kunt dan altijd nog een bedrag overmaken.

Bankrekeningnummers Haastrecht

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL44 RABO 0118 5024 17
t.n.v. Kerkbalans H. Barnabas­parochie Haastrecht

Misintenties e.d. IBAN rekeningnummer: NL71 RABO 0361 4102 04
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Barnabas­parochie Haastrecht

Restauratiefonds IBAN rekeningnummer: NL10 RABO 0191 9790 74
t.n.v. R.K. kerk H. Barnabas Haastrecht

Bankrekeningnummers Schoon­hoven

Actie Kerkbalans IBAN rekeningnummer: NL79 INGB 0001 4600 00
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur afd. Gezinsbijdrage Schoon­hoven

Algemeen IBAN rekeningnummer: NL10 INGB 0000 1138 15
t.n.v. R.K. Kerk­bestuur H. Bartholomeus­parochie Schoon­hoven

Restauratiefonds IBAN rekeningnummer: NL97 RABO 0305 4888 48
t.n.v. R.K. Parochie H. Bartholomeus

Kerkbehoud

Momenteel lopen een aantal acties voor het in stand houden van de Kerkgebouwen. Lees er meer over op de speciale Restauratie-pagina:

Parochiële Caritas Instelling

Parochiële Caritas Instelling (PCI)De parochies hebben gezamenlijk een Parochiële Caritas Instelling PCI. Deze biedt financiële steun in individuele gevallen van nood. Wilt u de PCI steunen, maak dan uw bijdrage over naar:

Iban rekeningnummer: NL48 RABO 0133 2559 48
t.n.v. P.C.I. Haastrecht - Schoon­hoven o.v.v. GIFT 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl