link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Neocatechumenale Weg

Neocatechumenale Weg

Een weg van ‘her’ontdekking van het christen-zijn voor jongeren en volwassenen van onze tijd.

De Neo-catechumenale Weg is begonnen in 1964, in de krottenwijken van Madrid, door Kiko Argüello en Carmen Hernandez en is nu verspreid in 108 landen.

Als iemand christen wilde worden in de eerste eeuwen van het christendom, waar de jonge kerk omringd was door het heidendom, moest hij eerst een weg (itinerarium) volgen waarin hij werd ingewijd in het christelijke leven. Dat werd ‘catechumenaat’ genoemd, afgeleid van het woord ‘catecheo’ dat ‘weerklank’ ofwel ‘luisteren’ betekent.

In onze tijd hebben veel mensen het geloof en de kerk verlaten, door de secularisatie, die zeer sterk is. Het is daarom nodig weer een weg van voor­bereiding tot het christelijke geloof te openen.

De Neocatechumenale Weg is een instrument ten dienste van de pastores, om de vele mensen die de Kerk reeds hebben verlaten, weer tot het geloof terug te brengen.

Drie punten ter verheldering

  • Het Neo-catechumenaat is geen beweging, in de betekenis die meestal aan dit woord gegeven wordt, maar het is een periode die de mensen leidt naar de herontdekking van het geloof van het doopsel. Een periode waarin men tot levende ledematen van de plaatselijke kerk, parochie en bisdom, kan worden.
  • Opdat dit proces van inwijding in gang gezet kan worden, is een verkondiging nodig. Een verkondiging die de mens tegenover het kruis van zijn leven stelt, die de zin ervan verlicht en hem met het kruis laat verzoenen.
  • Wij zijn ooggetuigen van de wonderen die God verricht: vele, vaak ook verdeelde, huwelijken komen weer tot eenheid en staan weer open voor het leven; er is een hulp om het geloof aan de kinderen door te geven, vele jongeren zijn gered van drugs en misdadigheid, vele ongelovigen zijn tot een intens geloof gekomen,er zijn vele roepingen tot het priester­schap, er is de dienst aan de parochie en de kerk van het het bisdom voor begeleiding op elk niveau, men kan het geloof uitdragen op het werk, etc.

Conclusie

Deze weg van christelijke vorming wordt in kleine gemeen­schappen afgelegd, die het beeld zijn van het Gezin van Nazareth, gebaseerd op een drie-poot: het Woord Gods (er is een wekelijkse woord­viering); de Eucharistie­viering op zaterdag­avond en dit alles gevierd in een gemeen­schap, die steeds samen komt. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl