link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ziekenzalving

Dinsdag 20 juni . 9.30 uur . St. Barnabaskerk, Haastrecht

gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2017

De kerk heeft voor de ouderen de ziekenzalving. Door handoplegging en zalving en met gebed worden we gesterkt. Met Pinksteren bidden we dat onze zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Hij het geeft. Het is mooi om dat te ontvangen met dit sacrament van de ziekenzalving.

Op dinsdag 20 juni om 9.30 uur zal er een gezongen Eucharistie­viering zijn, waar de mogelijkheid bestaat voor oudere mensen om in een gezamenlijke viering gesterkt te worden met de ziekenzalving.

Oud worden is mooi, zeggen we, maar oud zijn is niet altijd gemakkelijk, zeker niet als de gebreken duidelijk voelbaar worden. Je kunt minder en je wordt meer afhankelijk van anderen. Het is belangrijk om te weten dat we geroepen zijn om naar elkaar om te zien. Zeker in een kerk zou dat zo mogen zijn.

Het is mooi om deze fase van je leven ook met Christus en de kerk te beleven. Hebben we in de wereld nog tijd om met God te praten en om te bidden. En willen we ons ook voor bereiden op die grote ontmoeting met God, die ons eens thuis verwacht, met al onze dierbaren die ons zijn voor gegaan. Ook dat verandert de oude dag. Het is niet het einde, maar een nieuw begin. Niemand weet hoe lang hij of zij nog te leven heeft.

Het is goed om voor het ontvangen van de ziekenzalving niet te wachten tot het laatste moment. Het is niet zozeer alleen voor het moment van sterven. Soms komt het er dan niet van. Ook is een priester niet altijd direct beschikbaar. Het is belangrijk om eerder dit sacrament te ontvangen om te weten en te ervaren dat we in het lijden en in de eenzaamheid er niet alleen voor staan. Christus wil bij ons zijn als de lijdende en de verrezen Heer.

Ontvang dan van harte dit sacrament en laat horen dat u mee doet (tel. 0182 382455).
Ook als u het nog niet ontvangt, is het mooi om er als parochiaan bij aanwezig te zijn.
We zijn immers geroepen om samen kerk te zijn.

Na de viering is er nog een samenzijn met koffie in de grote zaal van de pastorie. 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl