link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Feest van Maria ter Weghe

Woensdag 18 oktober - Haastrecht - Met Mgr. Liesen

gepubliceerd: woensdag, 27 september 2017

Terwijl velen in het bisdom Rotterdam op bedevaart zijn naar Rome, kunnen wij op bedevaart naar Haastrecht.

Haastrecht is een al sinds 1647 een bedevaart­plaats ter ere van Maria ter Weghe. In dat jaar bracht een pater Jezuïet vanuit het Belgische plaatje Foy een beeldje van Maria naar Haastrecht. In de jaren erna vonden er in Haastrecht en omgeving verschil­lende wonder­lijke gene­zin­gen, gebedsverhoringen en bekeringen plaats, die werden toege­schreven aan de voor­spraak van Maria. Het beeldje gaat nog steeds, in een reiskoffertje, naar zieken toe. Maria wil zo nabij zijn.

Woensdag­avond 18 oktober

Op woensdag­avond 18 oktober 19.30 uur viert de parochie St.Barnabas het feest van Maria ter Weghe. Er is dan een feestelijke Eucharistie­viering met Mgr. J. Liesen, bisschop van het bisdom Breda. Voorafgaand wordt om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Kinderen zijn speciaal welkom. Zij kunnen meelopen, meisjes als bruidjes, in de processie met Maria ter Weghe in hun midden. (Er is kinder­woord­dienst).

Als u nu niet kunt komen op 18 oktober bent altijd welkom op een andere dag, ook met een groep. Wij ontvangen u graag en kunnen een bijdrage leveren als u een dagje uit gaat. Daarvoor kunt u contact opnemen via info@barnabas­parochie.nl of tel. 0182-382455.

Meer informatie

Meer informatie over Maria ter Weghe staat op onze speciale web­pagina:

Een waardig onderdak

Lees meer over onze speciale actie:

Gun Maria ter Weghe een waardig onderdak


 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl