link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Catechese

Catechese

Er bestaat geen grotere prioriteit dan deze: voor de mensen van vandaag opnieuw de toegang tot God openen, tot de God die spreekt en Zijn liefde meedeelt, opdat wij leven in overvloed hebben" (em. paus Benedictus XVI). Het geloof komt door het luisteren.

Daarom is een geloofsverkondigende catechese met verdieping belang­rijk in onze tijd. Geloofsvorming en cateche­se is voor het hele leven. In de kerk spreken wij over perma­nente vorming. In de parochie proberen wij op allerlei manie­ren gestalte te geven aan deze op­dracht.

Naast de sacramentencatechese, die voorbereiden op huwelijk, doop, communie en vormsel,  zijn er voor alle leeftijden bijeenkomsten.

Voor de eerste Communie komen de kinderen samen in een cate­chese groep "Kom in de kring". Gemiddeld eens in de twee weken komen de kinderen samen.

Na de eerste Communie wordt dit voortgezet in bijeenkomsten genoemd:  "de Doorlopers", op weg na het Vormsel.

Ook na het vormsel willen we met tieners en jongeren samenkomen of aansluiten bij katholieke activiteiten.

Voor volwassenen organiseren we door het jaar allerlei bijeen­komsten.

Open geloofsverdiepings­avonden

Minstens één keer per jaar worden er open geloofs­ver­diepings­avonden gegeven (twee avonden in de week, in een periode van 8 weken). Deze avonden willen ons helpen om te komen tot een (her)ont­dek­king en ver­dieping van het chris­telijk geloof. Ze wil een weg laten zien tot inwij­ding in het geloof, zoals die in de eerste kerk gebruike­lijk was als voor­berei­ding op het Doop­sel (catechu­me­naat). Ook wie al gedoopt is kan zo via geloof en beke­ring de betekenis van het eigen Doop­sel (her)ontdekken (neo-cate­chu­menaat).

Voor informatie kunt u terecht bij: Pastoor J. van der Mee 

St. Barnabasparochie • Grote Haven 8 • 2851 BM  Haastrecht  /  H. Bartholomeusparochie • Wal 61 • 2871 BC  Schoonhoven
(0182) 38 24 55 • info@barnabasparochie.nlinfo@bartholomeusparochie.nl